V pohybu / 28. června 2019

Text a foto: Mercedes-Benz

Mercedes slaví 110 let třícípé hvězdy

Jedna z nejslavnějších ochranných známek na světě, třícípá hvězda značky Mercedes-Benz, slaví letos významné výročí. Před 110 lety, v létě roku 1909, přihlásila tento symbol jako ochranou známku společnost Daimler-Motoren-Gesellschaft. Její tehdejší konkurent, společnost Benz & Cie., si v tom samém roce na znamení dosažených vítězství v řadě závodů registrovala kruh z vavřínů s nápisem Benz. Od spojení obou společností a vytvoření značky Mercedes-Benz v roce 1925 zůstává třícípá hvězda v kruhu z vavřínů jedním z nejznámějších emblémů na světě.

 

Ačkoliv třícípá hvězda prošla řadou úprav, její základní návrh zůstává stále stejný. Letos je tomu 110 let, kdy Alfred von Kaulla, předseda správní rady společnosti Daimler-Motoren-Gesellschaft, rozhodl o vytvoření nového loga. Sériové vozy této společnosti nesly od roku 1902 na chladiči název Mercedes po dceři rakouského obchodníka, největšího prodejce vozů Daimler a také závodníka Emila Jellineka. Poprvé se pojmenování Mercedes objevilo během závodů už v roce 1900 a dosažené úspěchy vedly k zavedení tohoto označení i na produkční modely.

Tehdejší loga automobilek se často inspirovala jen názvem společnosti, často se v nich rovněž objevovaly emblémy spojené s městy, odkud pocházely. Von Kaulla chtěl ale pro nové jméno Mercedes zcela výjimečný a snadno odlišitelný znak. Vítězný návrh předložili Paul a Adolf Daimlerovi, synové zakladatele společnosti Gottlieba Daimlera, který zemřel v roce 1900. Ten dříve použil třícípou hvězdu na pohlednici města Deutz, aby tak na obrázku vyznačil, kde se nachází jejich rodinný dům.

Dne 24. června 1909 byl podán návrh na registraci třícípé hvězdy. Autoři přidali i čtyřcípou variantu, ale od roku 1910 byla na přídích automobilů Mercedes používána výhradně třícípá hvězda.

Její tři cípy symbolizují použití motorů Daimler ve strojích na zemi, na moři a ve vzduchu. Čtyřcípá hvězda se mimochodem stala znakem společnosti Deutsche Aerospace AG (DASA) v 80. letech min. století.

Zpočátku byla třícípá hvězda vozů Mercedes bez okruží a zdobila chladič, některé modely ji měly po obou stranách kapoty motoru. Zajímavé je také použití hned dvou hvězdných emblémů na šípovitém chladiči. Od začátku je ovšem třícípá hvězda navržena jako trojrozměrná a její ostré linky oddělují světlé a tmavé části, čímž na sebe strhávají pozornost.

První evoluci loga přinesl rok 1916, kdy se hvězda dostala spolu s nápisem Mercedes do okruží a předznamenala tak finální podobu loga s vavříny budoucí značky Mercedes-Benz. Další zásadní posun znamenal rok 1921, kdy si společnost Daimler registrovala třícípou hvězdu v okruží jako zářící plastické logo na vrcholu chladiče. Ochranná známka v této podobě byla uznána 2. srpna 1923 a od té doby je třícípá hvězda typickou součástí vrcholu chladiče.

Další změnu přinesl rok 1925, kdy třícípou hvězdu obkroužil vavřínový věnec značky Benz, a předznamenal tak vytvoření značky Mercedes-Benz a následné sloučení obou významných firem ve společnost Daimler-Benz AG.

Logo značky Mercedes-Benz prošlo řadou dalších úprav a evolucí, včetně postupného „přechodu“ emblému z vrcholu kapoty doprostřed mřížky. V dnešní nabídce značky Mercedes-Benz mají trojrozměrné logo na kapotě už jen sedany nejvyšší třídy S a vybrané verze modelů třídy E, na některých trzích i třídy C. Ostatní modely mají slavné logo, jehož základ se nezměnil 110 let, na přední mřížce.


Classic Blog

Classic Blog přináší kompetentní a fascinující příběhy nejen z automobilové historie, které podává moderní formou s využitím posledních trendů a technologií. Obsahově těží z autorské práce skupiny nadšenců, která neúnavně zpracovává příběhy klasických aut a jejich majitelů, avšak Classic Blog má mnohem širší přesah, neboť se věnuje také motocyklům, letadlům, lodím i dalším historickým strojům, které jsou objektem naší vášně pro vše, co má duši a je stále v pohybu.

Obchodní podmínky

Classic Blog je primárně obsahový web s akcentem na kvalitu. Připomínáme, že veškerý autentický obsah podléhá autorskému zákonu a je zakázáno ho šířit, případně tak lze učinit pouze se souhlasem majitelů. Classic Blog je určen především bonitní a inteligentní cílové skupině, což ho logicky znevýhodňuje v případném porovnávání návštěvnosti s mainstreamovými médii. Nemáme ambici s nimi soutěžit. I jeho financování jsme pojali jinak, než je hlavní proud – formou celoročního partnerství. Věříme, že tento model zajistí Classic Blogu dostatek financí pro jeho chod a hlavně pro další obsahové zlepšování. Pokud máte zájem se zviditelnit v souvislosti s tímto projektem, budeme rádi za kontakt na info@classicblog.cz

 

Kontakt

Provozovatelem webu www.classicblog.cz je společnost JB Praha, s.r.o
Nad úvozy 304, CZ-252 25 Zbuzany
IČ: 25104292, DIČ: CZ25104292

BANKOVNÍ SPOJENÍ:
FIO Banka, č.ú. 2600482997/2010

mobil: +420 777 654 354
email: info@classicblog.cz

Společnost je zapsána v OR vedeným u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 49962, datum zápisu 5. února 1997.